Biuro Informacji Kredytowej – jest się czego bać?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zostało założone w październiku 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz prywatnych instytucji bankowych. Głównym założeniem jego powstania miała być swobodna wymiana informacji kredytowych pomiędzy komercyjnymi jednostkami świadczącymi usługi finansowe. Wraz z upływem lat, z Biura zaczęły korzystać także instytucje spoza sektora bankowego, które weryfikują wiarygodność kredytową potencjalnych klientów lub kontrahentów oraz osoby fizyczne pragnące przeanalizować swoją obecną historię kredytową.

Historia BIK

logo bikZwiązek Banków Polskich, instytucja zrzeszająca wszystkie banki w naszym kraju, które rozpoczęła swoją działalność 1991 roku doprowadziła do powstania specjalnej bazy pod nazwą „Bankowy rejestr klientów czasowo niewywiązujących się z zobowiązań”. Dzięki zawartym w rejestrze informacjom możliwe były czerpanie i analizowanie danych o nierzetelnych dłużnikach, którzy korzystali bądź korzystają z usług bankowych. Jednak dopiero za sprawą uchwalonej w roku 1997 ustawy Prawo bankowe, powołano do życia bazę BIK. W ciągu kilku lat system wymiany i przechowywania informacji kredytowych ulegał modyfikacjom i rozwijał się stopniowo zwiększając liczbę współpracujących z biurem instytucji. Dzisiaj jest ich około 680. Obecnie otwarte jest także dla osób prywatnych, które często korzystając z bazy danych chcąc zweryfikować swoją historię kredytową przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego.

Główne funkcje BIK

Biuro Informacji Kredytowej zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem danych dotyczących spłaconych lub aktualnie regulowanych zobowiązań finansowych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, małe i duże firmy lub korporacje. Z tych informacji mogą korzystać instytucje sektora bankowego i pozabankowego by ocenić ryzyko kredytowe podczas realizowania rożnych transakcji pieniężnych. Raporty BIK pomagają w oszacowaniu zdolności kredytowej pożyczkobiorcy oraz budowaniu pozytywnej historii kredytowej. Bowiem zdecydowana większość gromadzonych w BIK informacji to dane o zwróconych na czas zobowiązaniach, które stwarzają korzystny wizerunek pożyczkobiorcy. Dlatego sam wpis w bazie nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o kredyt lub pożyczkę.

Negatywne wpisy w BIK

Działalność biura ma obniżyć ryzyko kredytowe i przeciwdziałać powiększeniu zadłużenia. Dlatego informacje o niewywiązaniu się z umów kredytowych (60 dni opóźnienia w spłacie) lądują w bazie BIK. Takie negatywne wpisy stanowi ostrzeżenie dla usługodawcy, że może mieć do czynienia z niewypłacanym kontrahentem, nieuczciwym pożyczkodawcom lub po prostu osobą o zbyt niskiej zdolności kredytowej. Wpis o znaczeniu pejoratywnym pozostanie w bazie przez 5 lat i w tym czasie jest niemożliwy do usunięcia.